dimarts, 11 de març de 2014

FIAPAS, COMPENSACIÓ DE LES DIFICULTATS DEL LLENGUATGE DERIVATS DE LA DISCAPACITAT AUDITIVA I GARANTIR L'ACCÉS AL CURRICULUM

La Confederació FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) ha estat designada beneficiària del projecte subvencionat pel Ministeri d'Educació per a dur a terme, durant l'any 2014, activitats de suport educatiu a l'alumnat sord en el marc del projecte denominat: "Compensació de les dificultats del llenguatge derivats de la discapacitat auditiva i garantir l'accés al curriculum".

Aquest projecte, que a Catalunya es du a terme mitjançant ACAPPS (Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes) preveu la contractació d'una mestra d'audició i llenguatge que, entre els mesos de febrer a juny d'enguany, donarà suport curricular a l'alumnat amb dèficit auditiu de l'Escola Antaviana i l'institut Joan Fuster. Aquesta tasca, en horari extraescolar, es durà a terme en col·laboració amb els professorat dels centres i  els professionals del CREDAC PERE BARNILS.