dimecres, 29 de maig de 2013

PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA INTERXARXES DEL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ

El divendres, 24 de maig, Teresa Hernandez, logopeda del CREDAC, va participar al "Seminari d'Anàlisi de casos: Entrades i sortides dels casos" en el Programa Interxarxes.
L'acte es va celebrar dins del Programa Interxarxes del districte d'Horta-Guinardó, en el marc de la reunió de la Comissió Plenària, al Centre Civic Taxonera.