dissabte, 12 de febrer de 2011

XERRADA TRIMESTRAL DEL CREDAC: PRESENTACIÓ DEL GRUP DE TREBALL ORAL

El passat 17 de febrer, el Grup de Treball Oral va presentar a la seu del servei el seu treball realitzat durant els darrers cursos.

Per començar van contextualitzar el tema per remarcar la fita del GTO:Analitzar i millorar el treball directe amb els alumnes,,esmentant els diferents aspectes del procés de desenvolupament del llenguatge tractats i la dinàmica de funcionament del grup en la feina concreta.

En el segon lloc, exposaren l’especificació (teoria i pràctica) de la tasca realitzada en el curs 2010/2011 en els temes :”Consciència fonològica, El conte com a eina de treball, i com treballar l’art (filosofia 3/18)".

I finalment oferiren  els materials elaborats o recopilats.

Xerrada trimestral del Credac: presentacio del Grup de Treball Oral