dilluns, 28 de març de 2011

JORNADA PER A MESTRES D'AUDICIÓ I LLENGUATGE


El dia 28 de març, el CREDAC  va organitzar a la seva seu una  Jornada de coordinació i actualització de mestres d’audició i llenguatge d’escoles d’agrupament d’alumnat amb sordesa (modalitat oral) de Barcelona, a la que també assistiren les logopedes que fan atenció a l’alumnat d’aquestes escoles.
Dins la JORNADA PER A MESTRES D'AUDICIÓ I LLENGUATGE la Sra. Carrasumada Serrano, psicòloga, mestra i membre del CER Gistal de la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer una presentació sobre:
La importància del mestre/docent en el desenvolupament dels alumnes.
  • Les actituds, creences, expectatives dels mestres, el valor d'aquestes en la formació.

  • Benestar del docent relacionat amb les relacions emocionals del mestre amb els alumnes, les relacions del mestre amb els pares i també les relacions emocionals del mestre amb els seus companys i amb altres professionals externs.

  • L'adequació del discurs al destinatari. Pressupostos que fem els docents alhora de construir els nostres intercanvis comunicatius. Posar l'èmfasi en allò que les persones fan i diuen en les aules. L'aula com l'escenari comunicatiu que pot ajudar a la construcció de coneixement

Jornada per a Mestres d'Audició i LlenguatgeJornada per a Mestres d'Audició i Llenguatge