dimecres, 20 de gener de 2010

COMPAREIXENÇA DEL CREDAC AL PARLAMENT DE CATALUNYA


El passat dia 20 de gener de 2010 va tenir lloc al Parlament de Catalunya la compareixença de Ferran Velasco, director del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Catalunya Pere Barnils, en el marc del debat sobre el Projecte de Llei de la Llengua de Signes Catalana.

Veure VIDEO

COMPAREIXENÇA DEL CREDAC AL PARLAMENT DE CATALUNYA