divendres, 9 de gener de 2015

XERRADA TRIMESTRAL
Ahir dijous es va dur a terme la segona xerrada trimestral  del CREDAC adreçada als professionals del centre. La jornada va servir per a presentar

EVALOE. Avaluació del treball de llengua oral a l’aula” a càrrec de Marta Gracia, Professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
de la UB, investigadora principal del projecte; i Manel Sánchez que va ser psicopedagog de CREDA i actualment també component d’aquest equip d’investigació (CLOD).