dimecres, 22 de gener de 2014

TRASPÀS D'ALUMNES DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

El 22 de gener es va fer la reunió d'alumnes sords de 6è de Primària que el curs vinent començaran  l'etapa de Secundària amb l'assistència d'altres estudiants sords que cursen actualment aquests estudis. La trobada, que ja fa uns anys que es fa, té l'objectiu de conèixer les experiències de l'alumnat en el canvi d'etapa, preveure´n les dificultats i facilitar-ne l'adaptació. Al mateix temps, en una altra sala els pares dels alumnes participen en una xerrada a càrrec de diferents professionals del CREDAC sobre les caracteristiques i els canvis que es produeixen a la Secundària, tant des del punt de vista personal com social i educatiu.