divendres, 19 d’abril de 2013

XERRADA EAP SANT MARTÍ


El 15 de març a la seu de l'EAP de Sant Martí es va celebrar una xerrada informativa adreçada a mestres d'educació especial, mestres d'audició i llenguatge i professionals de l'EAP, per assessorar-los sobre l'atenció dels alumnes amb dificultats del llenguatge a les escoles.
Els logopedes del CREDAC que intervenen en la zona van ser els encarregats de fer la xerrada.fotografia de la sessió