dijous, 4 d’octubre de 2012

FORMACIÓ INSTITUT CONSELL DE CENT


El dia 4 d'octubre es va realitzar una jornada de formació a l'institut Consell de Cent a càrrec de les logopedes del centre Mari Asta, Meritxell Cervantes i Arantxa Urrutia, i la Psicopedagoga del CREDAC, Montse Anglarill. La jornada es va dividir en dues parts: d'una banda, un taller de reflexió sobre el nivell de llengua escrita i l'adaptació de textos per fer-los més assequibles als alumnes sords. I d'altra, una revisió de la normativa dels Programes Individualitzats (PI) a l'ESO i Postobligatòria, experiències i models.

Els professors van participar activament i han valorat molt positivament l'experiència. 

Formacio Institut Consell de CentFormacio Institut Consell de Cent