dijous, 29 d’abril de 2010

XERRADA TRIMESTRAL DEL CREDAC: XAVIER ALBOUY I QUIM FONOLL


El passat dia 29 d’abril va tenir lloc al Consorci d'Educació la xerrada trimestral del Credac, a càrrec de Xavier Albouy i Quim Fonoll.

Xavier Albouy, membre de la Fundació Seelinger y Conde ens ha informat sobre les sortides laborals, els requisits del món empresarial, les pràctiques a les empreses i els recursos tècnics i humans que les Universitats posen a disposició de l’alumnat amb sordesa per tal d’afavorir la seva integració i assegurar els continguts  de l’aula.

Per la seva part, Quim Fonoll, tècnic informàtic del Departament d’Educació ens ha explicat les concrecions del Projecte 1x1 (ordinadors a les aules), pel que fa a  l’alumnat sord.

Xerrada trimestral del Credac, a càrrec de Xavier Albouy i Quim Fonoll